Studentski projekti

Na ovim stranicama možete pronaći odabrane studentske projekte koji su napravljeni od studenata koji su me odabrali kao mentora.

Popis tema za završne radove i diplomske radove povremeno će se osvježavati na ovoj stranici.

Preddiplomski studij

Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2016./2017.

Akademska godina 2017./2018.