VHDLLab3

Da biste pokrenuli VHDLLab3 klijenta, sa sljedeće adrese skinite program:

VHDLLab3 klijent

Na Vašem računalu morate imati instaliranu Javu, barem inačice 8 (isprobano je s inačicama 8, 9 i 11).

Potom:

Projekti koje izrađujete kroz sustav VHDLLab3 pohranjuju se na poslužitelju; stoga tijekom rada s VHDLLabom morate imati vezu na Internet. Prednost je da vježbu koju napravite kroz sustav ne trebate nositi na USB-sticku na predaju vježbe - projekt će Vas dočekati na računalu u laboratoriju.