e-portfolio

Prema Wikipediji, elektronički portfolio također poznat i pod nazivom e-portfolio je kolekcija elektroničkih "dokaza" koju sastavlja i kojom upravlja korisnik. Elektronički "dokaz" može uključivati tekst, elektroničke datoteke, slike i druge vrste sadržaja.

Sustav Ferko nudi Vam mogućnost da se svojim kolegama i budućim poslodavcima predstavite kroz Vaš e-portfolio koji ćete izraditi u sustavu Ferko. Tipičan primjer elektroničkih "dokaza" kojima biste se željeli predstaviti drugima su Vaši seminarski radovi, završni radovi, diplomski radovi, kompleksni projekti na kojima ste radili te možda čak i komplicirane laboratorijske vježbe na čije ste rješenje vrlo ponosni.

Za svaku takvu stavku bit ćete u mogućnosti otvoriti zasebnu stranicu na kojoj ćete moći popuniti najvažnije podatke poput vrste rada, naziva, ključnih riječi, sažetka, mentora te izravnog voditelja (ako to nije Vaš mentor). Osim ovih podataka, uz rad ćete moći dodati i niz drugih sadržaja, poput programa ili prezentacije koju ste napravili, moći ćete dodati jedan ili više linkova na mjesta koja su povezana s Vašim radom (ili čak adresu sustava koji ste napravili i koji radi na webu). Mentor i izravni voditelj će pri tome imati mogućnost unosa komentara na Vaš rad. Za svaki rad koji dodate u Vaš e-portfolio moći ćete podešavati i je li javno dostupan.

Prednosti za studente

Održavanjem Vašeg e-portfolia imat ćete jedno mjesto koje će uvijek biti javno dostupno svima koji žele dobiti više informacija o Vama -- primjerice, budući poslodavci. Također, na Vašim vlastitim web stranicama na Vašem web poslužitelju uvijek ćete moći prikazati ažurni popis radova Vaše e-portfolija zajedno s linkovima na radove; za više detalja potražite na dnu stranice sekciju "Programski pristup e-portfolijima studenata i mentora".

Prednosti za mentore

Sustav Ferko mentorima će omogućiti da na jednom mjestu imaju arhivu svih radova koje su studenti napravili pod njihovim mentorstvom. Dodatno, ovaj će se popis moći dobiti u JSON formatu čime će popis biti moguće transparentno uključiti i direktno u osobne mentorove web stranice na nekom drugom poslužitelju. Za više detalja potražite na dnu stranice sekciju "Programski pristup e-portfolijima studenata i mentora".

Sigurnosna pravila

Pravo stvaranja stranice za neki rad ima samo student. Za radove koji imaju definiranog mentora, stranicu će biti moguće otvoriti ili na za to predviđenim stranicama (primjerice, za seminarske radove stranicu je moguće otvoriti preko kalendara odabirom stranice prezentacije seminarskog rada pa slijeđenjem odgovarajućem linka), ili na stranici "mentorstva" ako postoji zapis o radu i dodijeljenom mentoru).

Pravo definiranje stranice pojedinog rada kao javne imaju i student i mentor. Pri tome se primjenjuje sljedeće pravilo: stranica rada je javna ako je student definirao da je javna ili ako je mentor definirao da je javna. Prilikom pregledavanja e-portfolija nekog korisnika prikazat će se samo oni radovi koji su javni.

U javnom popisu e-portfolija prikazat će se samo e-portfoliji onih studenata koji su dopustili prikaz u javnom popisu. Isto ograničenje poštuje i tražilica koja omogućava pretraživanje po prezimenu i imenu.

Daljnji razvoj

Započet je rad na implementaciji tražilice koja će pretraživati radove u e-portfolijima prema naslovima, ključnim riječima, sažetku te tekstovima uploadanih radova. Puštanje u pogon se očekuje unutar poprilici tjedan dana. Time će se dobiti unificirana mogućnost pretraživanja uploadanih seminarskih radova, završnih radova, diplomskih radova i svih ostalih unesenih radova. A nakon toga slijedi još niz cool stvari :-)!

Mislite da bi u Vaš e-portfolio trebalo dodati još kakvu funkcionalnost? Javite se s idejama!

Programski pristup e-portfolijima studenata i mentora

Detaljniji opis dostupan je ovdje.

Zatvori