Seminarski rad (diplomski seminar): Kategorizacija objekata zbirkama značajki

Autor:
Sambol, Alan
Mentor:
Šegvić, Siniša
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
zbirke značajki; bag of words, SIFT
Sažetak:

U područjima računalnog vida i strojnog učenja koriste se razni načini ekstrakcije bitnih dijelova ulaznih podataka, odnosno slika. Objekti se u računalnom vidu kao i u stvarnom životu jednoznačno mogu odrediti opisujući odreĎene karakteristike (npr. geometrijski oblik, veličina, tekstura površine itd.), odnosno značajke.

Model zbirki značajki (engl. Bag of words model, Bag of features model [3]) vuče korijene iz područja procesiranja prirodnog jezika, gdje su dokumenti reprezentirani riječima, meĎutim, redoslijed tih riječi je nebitan. Sličan pristup primjenjuje se na slike – one se se reprezentiraju kao skupine regija ili objekata (u daljnjem tekstu: riječi), pri čemu se zanemaruje prostorni odnos tih objekata.

U ovom seminarskom radu opisan je postupak korištenja modela zbirki značajki pri kategorizaciji objekata. U prvom poglavlju opisan je postupak izlučivanja značajki i formiranja opisnika značajki. Nakon toga opisani su neki generativni i diskriminativni modeli koje možemo koristiti za klasifikaciju te je na kraju dana kratka demonstracija funkcionalnosti.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: sambol11sem2.pdf
Zapis stvoren:
2011-06-01 17:18:08
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.