Seminarski rad (preddiplomski seminar): IPTV - Internet Protocol Television

Autor:
Nemanić, Antun
Mentor:
Grgić, Sonja
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
IPTV; internetska televizija; PPV; HDTV; PVR; STB; set-top-box; Broadcast TV; VoD; Video on Demand; MPEG; H.264; Time shifting
Sažetak:

U današnje vrijeme sve se više spominju pojmovi Internetske televizije i IPTV-a, te se sve češće te usluge i aktivno koriste. Razvoj satelitskih usluga i digitalne kabelske televizije u zadnjih petnaestak godina, koji je omogućio puno kvalitetniju sliku na TV uređajima (HDTV – High Definition Television), utjecao je značajno na našu percepciju televizije. No, najveći iskorak na tom području napravila je televizija utemeljena na internetskom protokolu (IPTV - Internet Protocol Television), ponudivši više interakcije i novu dimenziju kompetitivnosti na području TV usluga. Razvojem tehnologije i te usluge se sve više unaprijeđuju, a sustavi prijenosa signala internetskim putem postaju sve kvalitetniji i napredniji. Iako se često miješaju pojmovi internetska televizija i IPTV te imaju mnogo sličnosti, ta dva pojma nisu nikako ista te postoje značajne razlike između jednog i drugog.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: IPTV i internetska televizija_Antun Nemanić.doc
  2. Prezentacija rada: Seminar[2011]Nemanic_Antun_v2.ppt
Dodatni podatci:
IPTV, kao skup usluga, između ostalog podržava emitiranje TV-sadržaja, video na zahtjev, plaćanje po gledanom sadržaju, usluge prijenosa televizijeske slike visoke razlučivosti (HDTV) i uslugu osobnog videorekordera (PVR). Isporuka takvih usluga krajnjem korisniku zahtijeva da i temeljna i pristupna mreža imaju na raspolaganju dovoljne prijenosne kapacitete, da transfer IP paketa ima visoku kvalitetu te da je u mrežu ugrađena zadovoljaća razina sigurnosti, kako na razini transfera, tako i na razini sadržaja. Prilikom korištenja IPTV-a krajnjem je korisniku u dolaznom smjeru potrebna podatkovna brzina između 24 i 30 Mbit/s. Naravno, razvoj IPTV-a i popratnih tehnologija nije ni približno završen. Nužno je potrebno doraditi sve segmente mreže kako bi sama usluga i njeno korištenje bili što jednostavniji i lakši za uporabu krajnjim korisnicima.
Zapis stvoren:
2011-08-27 23:46:38
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.