Završni rad (preddiplomski studij): Analitička metoda hijerarhijskog odlučivanja u planiranju distribucijskih mreža

Autor:
Išlić, Marko
Mentor:
Škrlec, Davor
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
AHP; analitički; hijerarhijski; proces; 10(20), kV; prijelaz; HEP; Elektrolika; prioritet; iskorištenost; trend; potrošnje; mreže; stalnost; napajanja; sekundarni; pokazatelji; pripremljenost
Sažetak:

U postupku odlučivanja o prioritetnosti ulaganja u promjenu pogonske naponske razine sa 10 kV na 20 kV razinu, najbolje je koristiti AHP metodu. Ta napredna metoda omogućuje da svi pogoni dobiju svoju realnu ocjenu, koja je temelj za daljnje odlučivanje o prioritetu ulaganja. Na ovom primjeru je najbolje vidljivo zašto je AHP metoda dobra.

Naime, u ovoj odluci postoji mogućnost da će neki pogoni imati neke parametre bolje, dok će u drugima biti slabiji. Ova metoda nam omogućuje da odredimo koji su kriteriji bitniji i na temelju toga se računa konačni rezultat.

Energetski Institut Hrvoje Požar je za potrebe AHP analize razvio alat u programu Microsoft Excel i u ovom radu se objašnjava na koji način radi.

Vrijednosti koje alat računa se i grafički prikazuju, a daljnjom obradom, se dobiva i konačni rezultat. Konačni rezultat ovisi o ocjenama koje svaki pogon dobije u ovisnosti o normiranim vrijednostima pokazatelja grupa. Kriterij dodjeljivanja ocjena je u skladu s normama Hrvatske elektroprivrede, kako bi se ocjene pogona mogle uspoređivati u više različitih istraživanja.

Naravno, bitna stavka u ovoj analizi je i trošak postupka prelaska na 20 kV, koji dobiva na važnosti kada se izračuna omjer kosristi ulaganja i troška ulaganja.

Pogon sa najboljim (najvećim) omjerom koristi i troškova je najisplativiji za ulaganje jer osigurava najbrži povrat investicije i time postaje prioritet. Dodatna mogućnost razvijenog alata je i ta što za uneseni godišnji proračun kojim raspolaže elektroprivreda, ispisuje popis pogona u koje se treba ulagati u toj godini.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: [ZAVRSNI RAD]- Marko Išlić.pptx
  2. Tekst rada: [ZAVRSNI RAD]- Marko Išlić.pdf
Zapis stvoren:
2012-09-13 10:02:08
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.