Završni rad (preddiplomski studij): Numerička virtualna tipkovnica pod Android operacijskim sustavom

Autor:
Markuš, Gordan
Mentor:
Cifrek, Mario
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
Virtualna tipkovnica, Android operacijski sustav, virtualni emulator, razvojno sučelje, grafičko korisničko sučelje, mobilna aplikacija, mobilni uređaji
Sažetak:

U ovom radu opisan je postupak instalacije i postavljanja svih potrebnih alata za razvoj mobilnih aplikacija za mobilne ureĎaje koji koriste Android operacijski sustav. Objašnjeni su temeljni dijelovi Android aplikacija te njihova funkcija. Korisnik pomoću ovog rada i predložene literature može lagano započeti s razvojem vlastitih Android aplikacija. Glavna tema rada je razvoj numeričke virtualne tipkovnice pod Android operacijskim sustavom. Temeljni ulazni zahtjevi su funkcionalnost i jednostavnost. Razvijena tipkovnica omogućuje korisniku jednostavniju upotrebu tipkovnice na mobilnom uređaju s Android operacijskim sustavom. Tipkovnica udružuje funkcionalnost tipkovnica starijih mobilnih uređaja i novih "qwerty" tipkovnica. Unutar ovog dokumenta opisan je proces dizajniranja virtualne tipkovnice prema zadanim zahtjevima.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: Gordan_Markuš_ZR_2011.pdf
Zapis stvoren:
2011-06-27 13:47:40
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.