Seminarski rad (preddiplomski seminar): Vizualizacija algoritma A*

Autor:
Banek, Teon
Mentor:
Čupić, Marko
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
algoritam A*, Java, graf
Sažetak:

Tema ovog rada je implementacija i vizualni prikaz rada algoritma A* u programskom jeziku Java.

Algoritam A* je modifikacija Dijkstrinog algoritma pretrage najkraćeg puta u težinskom grafu. Spomenuta modifikacija je korištenje heuristike. Osnova je princip rada Dijkstrinog algoritma ali primjenom heuristike algoritam A* uzima u obzir i udaljenost do cilja. Takav pristup je u većini slučajeva efikasniji te omogućuje pronalaženje puta u beskonačnim grafovima.

U radu je opisan način rada algoritma te utjecaj heuristike na sam algoritam. Korištenje određenih heuristika može dovesti do biranja neoptimalnog puta, no također ista ta heuristika u drugoj situaciji može dovesti do željenih rezultata. Uz teoriju algoritma rad pokriva isječke bitnog dijela implementacije u programskom jeziku Java.

Vizualizacija je ostvarena grafičkim prikazom koraka algoritma i usporedbom dvije različite heuristike. Osim objašnjenja algoritma A*, sagledavaju se prednosti i mane implementacije algoritma u programskom jeziku Java.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: Prezentacija[2012]Banek_Teon.pdf
  2. Program: Pathfinder.jar
  3. Izvorni kodovi programa: seminar.zip
  4. Tekst rada: Seminar[2012]Banek_Teon.pdf
Zapis stvoren:
2012-05-31 12:56:03
Zapis zaključan:
2012-06-04 19:18:33
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA