Seminarski rad (diplomski seminar): Označavanje poruka elektroničke pošte na temelju govornih činova

Autor:
Franović, Tin
Mentor:
Dalbelo-Bašić, Bojana
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
govorni činovi;elektronička pošta;označavanje;klasifikacija
Sažetak:

Korisnici elektroničke pošte svakim danom susreću se s velikim brojem poruka koje moraju pročitati. Te se poruke razlikuju u važnosti, temi o kojoj govore te u tome što pošiljatelj zapravo želi priopćiti tom porukom (primjerice, "zahtijevati sastanak", "zahvaliti na informaciji"). Ovaj seminar bavi se označavanjem dijelova poruka elektroničke pošte na temelju govornih činova, kako bi krajnjem korisniku olakšali čitanje i uočavanje bitnijih dijelova poruke. Primjeri takvih govornih činova su: "zahtijevati", "zahvaliti", "ispričati se", "obvezati se" i slično. Označavanje se provodi pomoću klasifikatora razvijenih u programskom paketu RapidMiner i to na 3 razine: razina dokumenta, razina paragrafa i razina rečenice. Za potrebe učenja klasifikatora prikupljen je i označen skup podataka. Za svaki govorni čin i svaku razinu označavanja istražuje se mjera F1 za različite klasifikatore i skupove značajki. U sklopu seminara izrađuje se i programska implementacija za potrebe demonstriranja rada klasifikatora te se razmatra moguća primjena sustava unutar popularnih klijenata za čitanje elektroničke pošte.

Dokumenti:
Još nema.
Zapis stvoren:
2011-06-02 22:09:04
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.