Seminarski rad (preddiplomski seminar): Konkurentnost i sakupljanje smeća u Javi

Autor:
Grgurić, Domagoj
Mentor:
Žagar, Mario
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
Java; sakupljanje smeća; konkurentnost; dretve
Sažetak:

U ovom seminaru obradit će se sljedeća tema: Konkurentnost i sakupljanje smeća u Javi. U poglavlju: Općenito o Javi, opisat će se povijest Jave, karakteristike i čemu služi. Poglavlje: Dretve, opisat će se što su to dretve i sve što je vezano uz njih: predaja, spavanje, prioritet, i pridruživanje. Poglavlje: Konkurentnost, bit će raspoređeno u potpoglavlja, gdje će se razraditi problem istovremenog izvođenja više dretvi, dijeljenje ograničenih resursa, suradnja dretvi, grupe dretvi. Poglavlje: Sakupljanje smeća (eng. Garbage Collecting) bit će također razvrstano u potpoglavlja: zašto sakupljati smeće, algoritmi za sakupljanje smeća, kolektori. U zaključku će biti navedeno kako konkurentnost i sakupljanje smeća pomažu programeru olakšati i izvršiti zadatak. Također će biti obrazložene prednosti, kao što i nedostaci te tematike.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: Seminar[2012]Grgurić_Domagoj.doc
  2. Prezentacija rada: Prezentacija[2012]Grgurić_Domagoj.pptx
Dodatni podatci:
1. Uvod 2. Općenito o Javi 3. Konkurentnost 4. Sakupljanje smeća 5. Zaključak 6. Literatura 7. Sažetak
Zapis stvoren:
2012-06-20 10:48:05
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.