Diplomski rad (diplomski studij): Evolucija automatskog upravljanja uporabom paralelnih evolucijskih algoritama

Autor:
Paić-Antunović, Lovro
Mentor:
Jakobović, Domagoj
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
Genetski algoritmi; Genetsko programiranje; Paralelno programiranje; Automatsko upravljanje robotom;
Sažetak:

U ovom radu objašnjen je problem automatskog upravljanja robotom u proizvoljno zadanoj okolini. Predstavljen je uvod u genetsko programiranje, te je naglasak stavljen na njegove paralelne izvedbe. Opisana je klasifikacija paralelnih implementacija te dano objašnjenje njihovih ključnih karakteristika. Napravljeno je i opisano simulacijsko okruženje za potrebe ispitivanja raznih aspekata genetskog programiranja u primjeni na problem automatskog upravljanja. Primjena memorijskih funkcija je ugrađena te je ispitan njezin utjecaj na pojačanje ekspresivnosti i sposobnost nalaženja rješenja. Također, ispitan je utjecaj evolucijskog učenja na više soba.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: PrezentacijaDiplomski.pptx
  2. Tekst rada: Evolucija automatskog upravljanja uporabom paralelnih evolucijskih algoritama - Paic-Antunovic.pdf
  3. Program: Release.rar
  4. Izvorni kodovi programa: Evolving Automatic Control.rar
Poveznice:
  1. Microsoft HPC Pack 2008 SDK (link)
  2. Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (link)
Zapis stvoren:
2011-07-07 09:49:03
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.