Seminarski rad (preddiplomski seminar): Usporedba mrežnog i relacijskog modela baze podataka

Autor:
Grlica, Josip
Mentor:
Anzil, Jasenka
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
model baza podataka;mrežni model;relacijski model; usporedba baza podataka
Sažetak:

Prikazana je važnost baza podataka u ljudskom djelovanju, njihova uporaba i koliko ih svaki čovjek svakodnevno koristi, a da to niti ne primjećuje. Zatim je ukratko obrađena povijest modela baze podataka gdje se spominju sve važnije ideje iz tog područja i u kojem smjeru se kreće današnji razvoj. Nakon kratkog povijesnog pregleda detaljnije je opisan princip rada nešto starijeg mrežnog modela, te modernijeg relacijskog modela baze podataka, istaknute su njihove pojedinačne prednosti i mane. Zaključak donosi usporedbu tih modela podataka, te kratku analizu u kojim situacijama je pogodnije koristiti jedan ili drugi model.

Dokumenti:
Još nema.
Zapis stvoren:
2012-06-20 17:02:44
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.