Seminarski rad (diplomski seminar): Koevolucijski algoritmi

Autor:
Komlen, Danko
Mentor:
Jakobović, Domagoj
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
koevolucijski algoritmi; koevolucija; evolucijsko računanje; okruženje za evolucijsko računanje
Sažetak:

Rad obuhvaća teoretski pregled koevolucijskih algoritama te opis njihove ugradnje u Okruženje za evolucijsko računanje. Koevolucija je biološki proces u kojem interakcija između populacija različitih jedinki dovodi do nadmetanja i neprestanog prilagođavanja ili suradnje u obliku simbioze. Primjenom koevolucije u području evolucijskog računanja razvijeni su koevolucijski algoritmi. U radu se objašnjava razlika između klasičnih populacijskih optimizacijskih algoritama i koevolucijskih algoritama te njihova podjela na suradničke i natjecateljske. Osnova suradničkih algoritama je da jedinke iz svake populacije zajednički stvaraju rješenje problema s ciljem što bolje suradnje, dok se kod natjecateljskih populacije međusobno nadmeću stvarajući postepeno sve bolja rješenja za sve složenije probleme. Također, izneseni su važniji problemi koji se mogu javljati prilikom primjene algoritama, a uzrokovani su složenim dinamičkim ponašanjem koevolucije. Kroz rad se iznose razne primjene koevolucijskih algoritama, poput pronalaženja optimalnih sortirajućih mreža te kod problema gdje je teško eksplicitno odrediti uspješnost rješenja, primjerice kada je cilj razviti dobrog igrača neke igre. Na kraju rada pokazan je primjer korištenja koevolucijskog natjecateljskog algoritma za rješavanje problema simboličke regresije.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: Seminar-Danko-Komlen_2011_prezentacija.pptx
  2. Tekst rada: Seminar_Danko_Komlen_2011.pdf
Poveznice:
  1. Evolutionary Computation Framework (link)
Zapis stvoren:
2011-06-02 17:08:37
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.