Završni rad (preddiplomski studij): Prepoznavanje objekata klasifikacijom histograma orijentacije gradijenta strojem s potpornim vektorima

Autor:
Sambol, Alan
Mentor:
Šegvić, Siniša
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
Prometni znakovi; izlučivanje značajki; raspoznavanje objekata; klasifikacija; Stroj s potpornim vektorima; histogram orijentacije gradijenta; preplitanje slike
Sažetak:

Osnovni cilj rada je prepoznavanje prometnih znakova u slijedovima slika pribavljenih iz perspektive vozača. Objašnjeni su negativni efekti kamere kao što su preplitanje slike te je predložen jednostavan način rješavanja tog problema. Opisano je više mogućnosti odabira značajki slike, od značajki temeljenih na boji do značajki temeljenih na histogramima orijentacije gradijenta. Detaljno je opisan algoritam izlučivanja značajki temeljenih na histogramima te njegova implementacija. Opisan je način rada klasifikatora temeljenog na potpornim vektorima te način uporabe biblioteke libSVM za učenje i testiranje. Na kraju su prezentirani eksperimentalni rezultati dobiveni nad različitim skupovima za učenje i testiranje.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: sambol10bs.pdf
Zapis stvoren:
2012-01-19 10:34:23
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.