Završni rad (preddiplomski studij): Paralelna simulacija gibanja nebeskih tijela

Autor:
Ban, Hrvoje
Mentor:
Jakobović, Domagoj
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
paralelizacija; nebeska tijela; numerička integracija; dekompozicija prostora; quadtree; Barnes-Hut; višedretvenost; sinkronizacija; semafor; ograda; nedjeljive operacije
Sažetak:

U ovom radu opisana je implementacija paralelne simulacije gibanja nebeskih tijela. Za dekompoziciju dvodimenzionalnog prostora korišten je algoritam gradnje quadtree stabla. Algoritam Barnes-Hut implementiran je za učinkovito računanje gravitacijskih sila koje utječu na gibanja nebeskih tijela, dok je za integraciju tih sila korištena Eulerova metoda za obične diferencijalne jednadžbe. Paralelno računanje ostvareno je pomoću sučelja za višedretvenost programskog jezika Java. Za koordinaciju rada dretvi korišteni su načini sinkronizacije semaforom, ogradom i nedjeljivim operacijama. Raspodjela podataka izmeĎu dretvi ostvarena je na dva načina – jednostavnijom statičkom i fleksibilnijom dinamičkom raspodjelom uz podesivu zrnatost. Ispitan je utjecaj načina raspodjele podataka i veličine zrnatosti na ubrzanje dobiveno paralelnim računanjem.

Dokumenti:
  1. Program: program.zip
  2. Tekst rada: zavrsni-rad.pdf
  3. Izvorni kodovi programa: izvorni-kod.zip
Zapis stvoren:
2012-06-25 12:44:48
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.