Seminarski rad (preddiplomski seminar): Genetski algoritmi-robot Robby

Autor:
Humski, Dorija
Mentor:
Čupić, Marko
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
genetski algoritmi; optimizacijska metoda; robot Robby
Sažetak:

Genetski algoritmi su heuristička metoda optimiranja koja imitira evolucijske procese. Razvoj algoritama počinje oko 1970. godine idejom Johna Hollanda da se računalni program ponaša kao živa jedinka, nastaje, mutira, bori se i opstaje.

Za rad algoritma potrebno je definirati početnu populaciju, funkciju dobrote, vrstu selekcije, odabrati genetske operatore te odrediti uvjet završetka. Genetski algoritam u svakoj iteraciji selektira one jedinke koje su prema faktoru dobrote proglašene boljim, od njih križanjem stvara nove jedinke koje poslije mutacije ulaze u sljedeću populaciju. Algoritam stvara nove populacije sve do ispunjenja uvjeta završetka. Tada odabire najbolju jedinku u populaciji i proglašava je konačnim rješenjem.

U poglavlju 3 opisana je primjena genetskog algoritma i prikazani su rezultati izvođenja.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: Genetski algoritmi.pptx
  2. Tekst rada: Seminar[2012]Humski_Dorija11.pdf
  3. Tekst rada: Seminar[2012]Humski_Dorija11.docx
Zapis stvoren:
2012-06-03 22:36:53
Zapis zaključan:
2012-06-17 18:43:51
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA