Seminarski rad (preddiplomski seminar): Profiliranje podataka u sustavima poslovne inteligencije

Autor:
Črljenec, Nino
Mentor:
Brkić, Ljiljana
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
profiliranje podataka;poslovna inteligencija;metapodaci;podaci;informacije;vrijeme
Sažetak:

Poslovna inteligencija je proces oplemenjivanja raspoloživih podataka u potrebne informacije, koje nam potom daju određena znanja. Cilj BI je da pomogne prilikom donošenja poslovnih odluka, tj. brže, pouzdanije, pametnije i bolje odlučivanje.

Profiliranje podataka je skup tehnika, postupaka i procesa korištenih za dobivanje podataka o podacima, odnosno meta podataka. Profiliranje podataka sastavni je dio BI, te je samim time također jako prilagodljiv i upotrebljiv kod raznovrsnih situacija. Prednost profiliranja podataka je bolja organiziranost, kvalitetniji podaci i njihova lakša povezanost. Profiliranje podataka upotrebljava različite vrste deskriptivnih statistika kao što su minimum, maksimum, srednja vrijednost, način rada, percentil, standardna devijacija, frekvencija, odstupanje itd. Također koristi operatore kao što su suma, prebrojavanje, srednja vrijednost i sl. Profiliranje podataka je najbolje upotrijebiti što prije da bi se dobiveni podaci mogli iskoristiti na daljnjem usavršavanju baza podataka.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: Seminar[2011]Črljenec_Nino.doc
  2. Prezentacija rada: Seminar[2011]Črljenec_Nino.ppt
Zapis stvoren:
2011-06-03 11:44:37
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.