Seminarski rad (diplomski seminar): Izrada rasporeda nastave za osnovne i srednje škole

Autor:
Pribil, Siniša
Mentor:
Golub, Marin
Izravni voditelj:
Čupić, Marko
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
izrada rasporeda; sustav za automatiziranu izradu rasporeda; osnovna škola; srednja škola; metaheuristike; simulirano kaljenje; tabu pretraga; genetski algoritam; optimizacija
Sažetak:

Izrada rasporeda nastave za osnovne i srednje škole složen je kombinatorički problem. Danas postoje mnoga računalna rješenja za automatiziranu izradu rasporeda. Međutim, ona ne zadovoljavaju potrebe većine škola u Republici Hrvatskoj. Ovaj rad opisuje problem izrade rasporeda nastave za osnovne i srednje škole. Opisuju se oblici i složenost problema, kao i metode koje se mogu koristiti pri njegovom rješavanju. Također, razmatraju se neki od problema s kojima se suočavaju satničari pet zagrebačkih škola prilikom izrade rasporeda.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: Diplomski_seminar_(rad)_Sinisa_Pribil.pdf
  2. Prezentacija rada: Diplomski_seminar_(prezentacija)_Sinisa_Pribil.pdf
Zapis stvoren:
2011-06-03 16:58:28
Zapis zaključan:
2011-06-18 20:52:16
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA