Diplomski rad (diplomski studij): Algoritmi evolucijskog računanja primijenjeni na problem izrade školskog rasporeda sati

Autor:
Pribil, Siniša
Mentor:
Golub, Marin
Izravni voditelj:
Čupić, Marko
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
genetski algoritam; problem izrade rasporeda; školski raspored; evolucijski algoritmi; heuristike; lokalna pretraga; križanje; mutacija; GA, OS; RAPGA; evolucijska strategija
Sažetak:

Izrada rasporeda za osnovne i srednje škole složen je kombinatorički problem. Danas postoje mnoga računalna rješenja za automatiziranu izradu rasporeda. Međutim, ona ne zadovoljavaju potrebe većine škola u Republici Hrvatskoj. Ovaj rad opisuje problem izrade rasporeda sati za škole. Opisuju se oblici i složenost problema, kao i postupci evolucijskog računarstva kojima se može pristupiti njegovu rješavanju. U sklopu rada razvijen je sustav za izradu rasporeda nastave i provedeno je ispitivanje utjecaja parametara algoritama na njegov učinak. Konačni rezultati uspoređeni su sa stvarnim školskim rasporedom.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: Diplomski_rad_Sinisa_Pribil.pdf
  2. Prezentacija rada: Diplomski_rad_(prezentacija)_Sinisa_Pribil.pdf
Poveznice:
  1. Wiki i SVN repozitorij projekta (link)
Zapis stvoren:
2012-07-04 20:08:22
Zapis zaključan:
2016-07-15 07:37:32
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA