Seminarski rad (diplomski seminar): CSS3

Autor:
Bambir, Kristijan
Mentor:
Gledec, Gordan
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
css;web;internet
Sažetak:

CSS stilski je jezik kojim se opisuju izgled i formatiranje dokumenta napisanog markup jezikom. Najčešća mu je primjena u oblikovanju web-stranica napisanih HTML-om. Najnovija treća generacija CSS specifikacije uvodi mogućnosti koje prate trend dinamičkog Weba.

Specifikacija CSS3 serija je modula razvijanih međusobno neovisno, omogućujući njezino lakše i efikasnije ažuriranje. Web-preglednici mogu implementirati dijelove specifikacije koji su dovoljno napredovali bez čekanja da specifikacija CSS3 u cjelini bude završena.

CSS3 moguće je koristiti već danas. Bitno je razlučiti gdje ga se može koristiti, a gdje još ne. Za elemente poput označavanja identiteta, uporabivosti, dostupnosti i rasporeda web-stranica, CSS3 još nije dovoljno pouzdan alat. No, za interakciju, vizualne detalje, povratnu vezu i kretanje, svojstva CSS3 već se mogu koristiti, jer to nisu elementi presudni za funkcionalnost web-stranice.

Neke od novih obilježja uvedenih u najnovijoj specifikaciji su mogućnost oblih kutova elemenata, sjene ispod teksta i elemenata, višestruke pozadine i prozirnost, kao i raspored sadržaja u stupce, korištenje vlastitih fontova, animiranje promjena CSS vrijednosti te preciznije označavanje stranica kaskadnog stila.

Glavni je nedostatak CSS-a 3 podržanost web-preglednika. Svi preglednici ne podržavaju sva svojstva CSS3, niti ih jednako implementiraju. Neki od njih implementiraju eksperimentalna svojstva prepoznatljiva po prefiksima za pojedini preglednik. Tako je primjerice prilikom korištenja obilježja border-radius potrebno navesti i inačice s prefiksima –webkit- i –moz-. Ostali su nedostaci nepodržanost varijabli te činjenica da se CSS3 još uvijek ne može zvati jezikom za raspored.

CSS platforme donekle pomažu u navedenim nedostacima. Olakšavaju pisanje obilježja koja zahtijevaju specijalne prefikse, uvode varijable, gniježđenje, nasljeđivanje varijabli te omogućuju ponovnu iskoristivost isječaka CSS-a. Također, njima je moguće dinamički ispitati podržava li preglednik određena obilježja CSS3.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: Prezentacija - CSS3.ppt
  2. Tekst rada: Seminar - CSS3.pdf
Zapis stvoren:
2011-06-08 10:30:04
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.