Završni rad (preddiplomski studij): Mikrovalna tomografija za otkrivanje protupješačkih mina

Autor:
Antolović, Dario
Mentor:
Bilas, Vedran
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
Mikrovalna tomografija; bežična senzorska mreža; otkrivanje protupješačkih mina; regularizacija; inverzni problem; slabo uvjetovani sustavi
Sažetak:

Mikrovalna tomografija je dugi niz godina praktično primjenjivana u znanstvenim i inženjerskim područjima. U ovom radu posvetili smo se novom pristupu radijske tomografije koristeći bežične senzorske mreže. Prvo su opisani osnovni teorijski principi rada radara za tomografiju tla, te tomografije koja koristi isključivo RSSI podatke. Dat je matematički postupak za rekonstrukciju slike gušenja signala pomoću koje možemo odrediti položaj objekta. Realizirana je bežična senzorska mreža koristeći ZigBee bežične module. Izvedena je aplikacija za skupljanje i pohranu podatka, te su pomoću Matlaba implementirani matematički algoritmi za rekonstrukciju slike. Opisani su postupci mjerenja, te predstavljeni i komentirani dobiveni rezultati.

Dokumenti:
Još nema.
Poveznice:
  1. Video snimak kretanja osobe kroz senzorsku mrežu i rekonstrukcije položaja (link)
Zapis stvoren:
2012-07-05 17:19:10
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.