Seminarski rad (diplomski seminar): Raspoznavanje rukom pisanih znamenki pomoću sloga Gaborovih filtara

Autor:
Jurić, Darko
Mentor:
Kalafatić, Zoran
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
raspoznavanje znamenki; rukom pisane znamenke; Gabor filtar; slog filtara
Sažetak:

U ovom projektu je implementiran sustav za raspoznavanje rukom pisanih znamenki. Sustav koristi 3 vrste ekstraktora temeljenih na Gaborovim filtrima za generiranje značajki. Prema dobivenim rezultatima pokazuje se najbolji hijerarhijski samooptimirajući filtar koji postiže točnost klasifikacije od 96.7%. Klasifikacija se vrši tako da se primjenjuje višestruka diskriminantna analiza kako bi se povećala odvojivost među razredima, a potom se dobiveni vektor značajki klasificira pomoću kNN klasifikatora.

Dokumenti:
Još nema.
Zapis stvoren:
2011-06-08 14:08:47
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.