Završni rad (preddiplomski studij): Raspoređivanje u okružju nesrodnih strojeva uporabom evolucijskog računanja

Autor:
Knežević, Karlo
Mentor:
Jakobović, Domagoj
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
raspoređivanje; okružje; nesrodni strojevi; evolucijsko računanje; algoritam kolonije mrava; Ant Colony System; heuristički algoritam min-min; predodređeno raspoređivanje; raspoređivanje na zahtjev
Sažetak:

U radu je opisan postupak raspoređivanja i okružje raspoređivanja na nesrodnim strojevima. Za raspoređivanje koristi se algoritam evolucijskog računanja Ant Colony System. Algoritam je uspoređen s postojećim heurističkim algoritmom min-min. Ostvareno je okružje u kojem je moguće provesti usporedbu učinkovitosti oba algoritma. Usporedba algoritama napravljena je za dva tipa raspoređivanja: predodređeno raspoređivanje i raspoređivanje na zahtjev. Algoritam evolucijskog računanja Ant Colony System pokazuje sličnu ili bolju učinkovitost u usporedbi s heurističkim algoritmom min-min. Navedene su prednosti i mane korištenja oba algoritma prilikom raspoređivanja u okružju nesrodnih strojeva.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: Prezentacija završnog rada br 1991.pptx
  2. Program: IZVRSNI KOD.zip
  3. Tekst rada: ZAVRŠNI RAD_Karlo Knežević_rad br. 1991.pdf
Poveznice:
  1. Evolucijski algoritmi (link)
  2. Ant colony optimization algorithms (link)
  3. Raspoređivanje zasnovano na prilagodljivim pravilima, doktorska disertacija, Domagoj Jakobović (link)
Zapis stvoren:
2011-07-06 23:45:28
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta NE, postavka mentora DA
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.