Seminarski rad (diplomski seminar): Vizualizacija kretanja kroz virtualnu okolinu

Autor:
Mikša, Nenad
Mentor:
Lončarić, Sven
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
virtualna realnost; racunalna animacija; distribuirani sustavi; opengl
Sažetak:

Prilikom vizalizacije virtualnih okolina jedan od osnovnih uvjeta koji mora biti zadovoljen jest uvjet prikaza pokreta. Kroz virtualnu okolinu se mogu kretati neki virtualni objekti te je taj pokret potrebno prikazati (animirati). Takodjer korisnik sustava za vizualizaciju (npr. korisnik pred racunalom) zeli na neki nacin mijenjati svoj virtualni polozaj u virtualnoj okolini kako bi istrazio cijeli virtualni svijet. Takav zahtjev se takodjer mora ispuniti tako da se na neki nacin zeljene kretnje prikazu, najcesce animacijom te prikazom trenutnog pogleda na virtualnu okolinu u stvarnom vremenu. Vizualizacija kretanja kroz virtualnu okolinu je prisutna u raznim video igrama i sustavima za virtualnu stvarnost. Navedeni sustavi najcesce koriste jedno racunalo te jedan ili vise monitora ili projektora za prikaz vizualizacije. Medjutim, veci problem predstavlja vizualizacije jedne virtualne okoline po dijelovima s razlicitih racunala koja su medjusobno umrezena. Potencijalni problemi koji se u tom slucaju javljaju su kasnjenja u mreznoj komunikaciji te problem sinkronizacije prikaza dijelova vizualizacije izmedju razlicitih racunala. U ovom radu ce se analizirati mogucnost izvedbe vizualizacije kretanja kroz virtualnu okolinu na distribuiranom sustavu za panoramsku vizualizaciju PanoVrama. Fokus ce se postaviti na razvoj i izvedbu algoritama za vizualizaciju virtualne okoline u sustavu za projekciju na cilindricno platno.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: prezentacija.pdf
  2. Tekst rada: Seminar[2011]Miksa_Nenad.pdf
Dodatni podatci:
U ovom radu dan je pregled sustava za simulacije i vizualizacije virtualnih okolina. Prvo je dan povijesni pregled razvoja takvih sustava. Zatim je opisana primjena takvih sustava u raznim granama industrije, znanosti i umjetnosti. U sljedecem poglavlju je dan pregled postojecih tehnologija vizualizacije virtualnih okolina te je opisan sustav PanoVrama koji je razvijen na Fakultetu elektrotehnike i racunarstva u Zagrebu. Posljednje poglavlje se bavi analizom raznih algoritama sinkronizacije racunala u distribuiranom sustavu za vizualizaciju te su opisani algoritmi korišteni za sinkronizaciju vizualizacije u sustavu PanoVrama.
Zapis stvoren:
2011-06-01 21:33:44
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.