Završni rad (preddiplomski studij): Programi za sjenčanje (Shader programs)

Autor:
Mikuš, Bruno
Mentor:
Mihajlović, Željka
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
grafički cjevovod; jedinice za sjenčanje; sjenčanje; sjenčanje vrhova; sjenčanje geometrije; sjenčanje fragmenata; jezici za sjenčanje; HLSL; sintaksa HLSL; DirectX; programi za sjenčanje; primjena programa za sjenčanje; animacija teksture; animacija boje; osvjetljenje
Sažetak:

Ovim radom dan je pregled rada grafičkog cjevovoda s posebnim naglaskom na sjenčanje i jedinice za sjenčanje. Opisani su dostupni načini sjenčanja i programski jezici za njihovo ostvarenje. Napravljen je uvod u jezik HLSL te je u njemu implementiran jednostavan program za sjenčanje koji animira teksturu i primjenjuje jednostavno osvjetljenje. Razvijeni program je upotrebljen u implementaciji grafičke aplikacije koja koristi DirectX sučelje za komunikaciju sa grafičkim sklopovljem. Za razvoj su korišteni programski alati Render Monkey i Microsoft Visual Studio 2010. Analizirani su dobiveni rezultati i ustanovljeno je kako se programima za sjenčanje postižu bolje performanse.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: Mikuš Završni.pdf
Poveznice:
  1. Snimka izvođenja (link)
Dodatni podatci:
ENGLISH ABSTRACT: This paper gives an overview of graphics pipeline with an emphasis on the shading process and shading units. Available shading methods have been described, as well as required shading programming languages for their implementation. An introduction to HLSL language has been made, as well as a shading program that animates texture and applies simple lighting. The developed shading program has been used in a graphics application using DirectX interface to communicate with the graphics hardware. Render Monkey and Microsoft Visual Studio 2010 were used as development tools. An analysis of the results was made and it has become apparent that the use of shading programs gives better performance.
LINKS (above):
1. Paper (Tekst rada)
2. Youtube video (Snimka izvođenja)
Zapis stvoren:
2011-09-09 10:45:47
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.