Diplomski rad (diplomski studij): Estimiranje strukture i gibanja stereo parom kamera

Autor:
Sambol, Alan
Mentor:
Šegvić, Siniša
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
Vizualna odometrija, estimacija gibanja, izlučivanje značajki, epipolarna geometrija; kalibracija kamere; stereo rektifikacija; 3D rekonstrukcija; triangulacija; biblioteka libviso2; biblioteka OpenCV
Sažetak:

Osnovni cilj rada je estimiranje strukture i gibanja stereo parom kamera. Širi kontekst rada je određivanje kretanja kamere analizom slijeda pribavljenih slika. U okviru rada proučeni su algoritmi i postupci kalibracije stereo sustava, stereo rektifikacije slika, izlučivanja značajki, 3D rekonstrukcije i vizualne odometrije. Opisana je biblioteka libviso2 korištena za vizualnu odometriju, u nju je dodana mogućnost rada s nerektificiranim slikama te je dodana mogućnost povezivanja s bibliotekom OpenCV. Na kraju su prezentirani eksperimentalni rezultati dobiveni nad sekvencama iz perspektive vozača te sekvencama snimljenim u sklopu ovog radau prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: sambol12ms.pdf
Zapis stvoren:
2012-07-11 11:11:34
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.