Seminarski rad (preddiplomski seminar): Izrada grafičkog sučelja pomoću Swing skupa alata

Autor:
Belfinger, Ivan
Mentor:
Čupić, Marko
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
Java; Swing; grafička; sučelja; AWT
Sažetak:

Tehnologija Swing nastala je iz tehnologije AWT. Ispravljajući većinu problema prethodne tehnologije, Swing omogućava isti izgled aplikacije na svim platformama. Temelj svake Swing komponente je razred JComponent. On je izgrađen tako da omogući podršku za obradu događaja. Iako je razred JComponent osnovni razred tehnologije Swing, ne nasljeđuju svi razredi koje koristimo u Swing projektima iz tog razreda. Neki primjeri su vršni kontejneri, te razredi i sučelja zadužena za obradu događaja.

Kontejneri su komponente koje su zadužene za držanje drugih komonenti. Neke od njih su vršni kontejneri, i oni su temelj svakog grafičkog sučelja. Neki razredi vršnih kontejnera su JFrame, JDialog i JApplet. Također, postoje i kontejneri opće namjene. Neki od njih su predstavljeni razredima JPanel, JToolBar i JScrollPane. Valja spomenuti i kontejnere opće namjene, koji imaju specifične zadaće u grafičkom sučelju, a predstavljeni su razredima JInternalFrame, RootPane i drugi.

Razred JLabel je komponenta koja prikazuje jednostavno područje sa tekstom i slikom. Razred JButton predstavlja tipku koja se može stisnuti a u sebi također može sadržavati tekst i sliku. Razredi JCheckBox, JRadioButton i JToggleButton su komponente koje mogu biti trajno označene, te se često povezuju u ButtonGroup, kako bi osigurali da samo jedna može biti označena istovremeno. Razredi JTextField i JPasswordField su komponente za unos teksta, razred JComboBox za odabir jednog elementa iz padajućeg izbornika, razred JToolTipText za prikaz iskočnog teksta kada je miš postavljen iznad određene komponente, razred JProgressBar za prikaz postotka završenosti neke zadaće, razred JSlider za odabir vrijednosti unutar nekog intervala pomoću slidera.

Određene komponente su naprednije, ali i ujedno kompliciranije za korištenje. Razred JList prikazuje listu iz koje odabiremo jednu ili više opcija, ovisno o modelu odabira. Razred JTable prikazuje podatke u obliku tablice, razred JTree prikazuje hijerarhijski organizirane podatke u obliku stabla, Razredi JTextArea, JEditorPane i JTextPane omogućuju prikaz teksta u raznim oblicima (čak i u html formatu), dok razredi JMenu i JMenuItem omogućavaju implementaciju i prikaz izbornika i izborničkih komponenti.

Neke od visoko formatiranih komponenti koje smo spomenuli u ovom seminaru su predstavljene razredima JColorChooser i JFileChooser koji nam služe, kao što im i samo ime govori, za odabir datoteke sa diska ili boje.

Zadnja stvar koju smo spomenuli su okviri komponente te razred BorderFactory i njegove metode , pomoću kojih možemo uređivati okvir komponente.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: Izrada grafičkog sučelja pomoću Swing skupa alata .ppt
  2. Tekst rada: Seminar[2011]Belfinger_Ivan.pdf
Zapis stvoren:
2011-06-01 17:27:31
Zapis zaključan:
2011-06-02 08:20:46
Pristup javan:
postavka studenta NE, postavka mentora DA