Seminarski rad (diplomski seminar): Mogućnosti priključenja manjih elektrana na distribucijsku mrežu

Autor:
Nikolac, Ratimir
Mentor:
Debrecin, Nenad
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
distribucijska mreža; hidroelektrana; vjetroagregat; priključenje
Sažetak:

Obnovljivi izvori energije predstavljaju budućnost u proizvodnji električne energije. Stoga treba voditi računa o njihovom pravilnom priključenju na distribucijske mreže. Naglasak se daje na hidroelektranama, koje ujedno predstavljaju primarni oblik obnovljivih izvora energije te vjetroelektranama, koje pomalo preuzimaju svoj udio u priključivanju na distribucijske mreže. Ostali oblici proizvodnje energije iz obnovljivih izvora nisu još toliko rašireni u priključivanju na mrežu, no njihovo vrijeme sigurno dolazi i predmet je proučavanja. Zadatak je da se odrede najbolja moguća rješenja za sigurno i kvalitetno priključivanje manjih elektrana na distribucijske mreže. Pri tom treba voditi računa i o raznim čimbenicima i rizicima koji utječu na samo priključivanje manjih elektrana na distribucijske mreže.

Dokumenti:
Još nema.
Zapis stvoren:
2011-06-01 17:19:45
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.