Završni rad (preddiplomski studij): Strojno očitanje natpisa na prometnim znakovima

Autor:
Krešo, Ivan
Mentor:
Šegvić, Siniša
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
neuronske mreže, strojno učenje, OpenCV, računalni vid, bina- rizacija, Qt C++, analiza povezanih komponenata, strojno očitanje teksta
Sažetak:

Rad obuhvaća razvoj postupka za strojno očitanje natpisa na prometnim zna-

kovima za koje pretpostavljamo da su prethodno detektirani nekom drugom me-

todom iz skupa slika pribavljenih vozilom u pokretu. Nad slikama se najprije

provodi pretprocesiranje čiji je glavni zadatak binariziranu sliku predati algorit-

mima za detekciju slova. Kod detekcije je bitno istaknuti korištenje algoritma

analize povezanih komponenata, a naknadno se provodi i filtriranje lažnih detek-

cija. Detektirana slova u slikama se segmentiraju i spremaju u slikovnom zapisu.

Nakon prikupljanja dovoljne količine slika započinje postupak klasifikacije koji je

ostvaren implementacijom neuronske mreže. Skup slika se najprije dijeli na dva

zasebna skupa: skup za učenje i skup za testiranje. Skup za učenje poslužit će

kao skup primjera za treniranje mreže, a nakon toga će se trenirana mreža eva-

luirati pomoću skupa za testiranje. Prikazani su i komentirani eksperimentalni

rezultati evaluacije mreža treniranih s različitim vrijednostima parametara.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: kreso11bs.pdf
  2. Prezentacija rada: ZavrsniRad.pdf
Zapis stvoren:
2011-07-02 18:26:29
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.