e-portfolio

e-Portfolio: Matak, Martin

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Obrada podataka tehnologijom Apache Spark (detalji)