e-portfolio

e-Portfolio: Mikša, Nenad

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Vizualizacija kretanja kroz virtualnu okolinu (detalji)