e-portfolio

e-Portfolio: Mađar, Niko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Ostvarivanje kvantnih računala upotrebom sustava Ionskih zamki (detalji)