e-portfolio

e-Portfolio: Petrina, Tino

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Usporedba karakteristika PIN-prekidača i RF-MEMS-prekidača (detalji)