e-portfolio

e-Portfolio: Krpan, Nenad

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Klasifikacija podataka uporabom paralelnih neuronskih mreža (detalji)