e-portfolio

e-Portfolio: Komar, Mihej

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Izgradnja platforme za raspodijeljene algoritme evolucijskog računanja (detalji)