e-portfolio

e-Portfolio: Gavrilović, Aleksandar

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Računalni modeli emocija s naglaskom na Freudovu teoriju psihoanalize (detalji)