e-portfolio

e-Portfolio: Grlica, Josip

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Usporedba mrežnog i relacijskog modela baze podataka (detalji)