e-portfolio

e-Portfolio: Komlen, Danko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Koevolucijski algoritmi (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Ugradnja klasifikatorskih sustava u okruženje za evolucijsko računanje (detalji)