e-portfolio

e-Portfolio: Martinović, Marko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Sustav grupiranja i praćenja komponenti pri usluzi m-zdravstva (detalji)