e-portfolio

e-Portfolio: Grgurić, Domagoj

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Konkurentnost i sakupljanje smeća u Javi (detalji)