e-portfolio

e-Portfolio: Ban, Hrvoje

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 3.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Evolucija neuronskih mreža za detekciju lica (detalji)
  2. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Upravljanje svemirskim brodom pomoću genetskog programiranja (detalji)
  3. Završni rad (preddiplomski studij):
    Paralelna simulacija gibanja nebeskih tijela (detalji)