e-portfolio

e-Portfolio: Kunović, Ivan

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Plutajući vjetroagregati (detalji)