e-portfolio

e-Portfolio: Kiš, Zlatko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Mogućnosti primjene i-gotU prijamnika i unaprjeđenje aplikacija (detalji)