e-portfolio

e-Portfolio: Knežević, Karlo

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Primjena genetskog programiranja u strojnom učenju (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Raspoređivanje u okružju nesrodnih strojeva uporabom evolucijskog računanja (detalji)