e-portfolio

e-Portfolio: Žmegač, Luka

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Neuronske mreže izgrađene maxout-neuronima (detalji)