e-portfolio

e-Portfolio: Pribil, Siniša

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 3.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Algoritmi evolucijskog računanja primijenjeni na problem izrade školskog rasporeda sati (detalji)
  2. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Izrada rasporeda nastave za osnovne i srednje škole (detalji)
  3. Završni rad (preddiplomski studij):
    Rješavanje problema izrade rasporeda nadoknada primjenom genetskog algoritma (detalji)