e-portfolio

e-Portfolio: Paić-Antunović, Lovro

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Evolucija automatskog upravljanja uporabom paralelnih evolucijskih algoritama (detalji)