e-portfolio

e-Portfolio: Kostelac, Mario

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Modeliranje umjetne inteligencije jednostavnog vozača genetskim algoritmima (detalji)