e-portfolio

e-Portfolio: Humski, Dorija

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Genetski algoritmi-robot Robby (detalji)