e-portfolio

e-Portfolio: Vazdar, Roman

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    MPI-2 standard (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Višedretveni modeli evolucijskih algoritama (detalji)